Badania operatorów Bielsko Biała - usługi dostosowane do waszych potrzeb.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje badania te znajdują też zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz rzetelność udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w wypadku osób chcących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]