Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ znajdziesz więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]