Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby otrzymać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń wykonują tysiące poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, że online bez trudu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obligatoryjne, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę tłumaczenia

Końcowy koszt tłumaczenia tekstu kształtują wypunktowane poniżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (holenderski, angielski) czy romańskich (włoski, portugalski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańsze aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź problematyka dokumentu. Przekład umów handlowych, opracowań medycznych bądź prac naukowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale też stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład zwykły a przysięgły

Warto zaznaczyć, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, oryginału bądź kopii, a także nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie konieczności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]