Kontenery na gruz zamówisz na ekombud.pl.

Część śmieci nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]