Jeśli potrzebujesz bezpłatnego generatora not księgowych, koniecznie sprawdź https://flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty mogą być chwilowe problemy z wypłacalnością albo jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]