Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług czy sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku fiskus nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość krajowych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm czasem spotykają się z sytuacją, kiedy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Ze względu na wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego śledzenia wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkuset fakturach nadzór przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu oraz minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]