Mass collect jest usługą, która polega na identyfikacji płatności masowych. Opisujemy w skrócie, jak działa mass collect i jak ułatwia pracę dużym i małym firmom.

Mass collect – korzyści z nadania kontrahentom własnych numerów rachunków

Funkcja usługi mass collect jest właściwie niezmiernie prosta. Polega na nadaniu wszystkim klientom indywidualnego numeru rachunku, który staje się równocześnie ich symbolem identyfikacyjnym. Takie działanie jest użyteczne tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest szeroka grupa klientów, czyli przykładowo na uczelniach wyższych, w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, a także wszystkich działalnościach, gdzie wykorzystuje się płatności abonenckie (m.in. w siłowniach). Należności wpływające w usłudze mass collect kierowane są na jeden firmowy rachunek bankowy, niemniej jednak wcześniejsze nadanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków umożliwia ich sprawniejszą identyfikację, bez względu na to, jaki sposób wybrali oni do dokonania przelewu (przelew z karty, przelew za pośrednictwem poczty czy też standardowy przelew). Wykorzystanie mass collect wiąże się także z mniej czasochłonnym księgowaniem wpłat niż podczas księgowania przez pracownika, a jednocześnie eliminacją prawdopodobnych błędów, jakie mogą mieć miejsce w trakcie tej czynności.

Mass collect także dla przedsiębiorstw rozliczających mniej niż sto faktur

Chociaż mass collect nie jest obecnie proponowane we wszystkich bankach (mają ją m.in. mBank i kilka banków spółdzielczych) wypada rozważyć jego wdrożenie w firmie, nawet takiej, która każdego miesiąca wystawia około 100 faktur. Zastosowanie mass collect przynosi wszak kilka korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników, możliwość powiązania z systemem finansowo–księgowym (a co za tym idzie kontrolowanie na bieżąco spływu opłat) czy integracja z aplikacjami Finance Automation. Taką rodzimą aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko powiązanie z systemem mass collect banku, ale posiada także opcję przesyłania przypomnień o zbliżających się płatnościach i windykacji, co po kilku miesiącach owocuje zwiększeniem terminowości u klientów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]