Sprawdź więcej informacji o aktualnym kursie funta na nordiqa.com.

Funt brytyjski, którego właściwą nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Pomimo przynależności początkowo do struktur EWG a później Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie weszło do strefy euro i pozostało przy swojej historycznej walucie.

Kondycja funta brytyjskiego po Brexit

W wyniku decyzji o Brexicie, który był procedurą trwającą ponad cztery lata, wartość funta względem dolara oraz euro dostrzegalnie zmalała. Wiązało się to między innymi z ogłoszeniem przez ważne podmioty, w tym instytucje finansowe, wycofania się z rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszeniem się ilości miejsc pracy, a w konsekwencji także obniżeniem wpływów do PKB. Odrabianie wyraźnego spadku wartości funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się stosunkowo wolno i przy dość dużych skokach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie stała się bessa z 2020 r. spowodowana kilkumiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednak podkreślić, że funt szterling to nadzwyczaj mocny pieniądz, funkcjonujący w Królestwie Brytyjskim już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku wyszedł obronną ręką z ogromnych spadków spowodowanych rezygnacją z powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. oraz z legendarnego już spekulacyjnego ataku zwanego “Czarną środą” z 1992 r.

Czy Polaków wciąż interesuje kurs funta?

Funt szterling jest dla Polaków znaczącą walutą, w której w dalszym ciągu chętnie lokują swój kapitał. Jest tak w głównej mierze w następstwie tego, iż pomimo wyjścia UK z Unii Europejskiej, gros zatrudnionych tam Polaków nie wróciła do ojczyzny i nieprzerwanie wspomaga finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualny kurs funta śledzi wobec tego duża grupa Polaków. Szuka ona w szczególności przejrzystych informacji nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro oraz złotówki, ale nierzadko także statystyk historycznych dotyczących nawet kilku lat wstecz. Takie statystyki można znaleźć między innymi na stronach kantorów online, które uaktualniają kurs w odstępach co parę sekund. Dane te pomagają również czujnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po korzystnym kursie.