Kogeneracja - poszerz swoje wiadomości!

Na skutek rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, a także uzmysłowienie sobie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że firmy szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja zużycia surowców kopalnych

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze użycie źródeł energii, m.in. przez redukcję zużycia gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, lub trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest również chłód.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest dodatkowo wykorzystanie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezsensownie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej użycie przynosi po jakimś czasie pokaźne oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w kolejnych dekadach

W czasie globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania ludzkości na środowisko i wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, wdrożenie tego typu środków pochłania duże koszty, jednak w końcowym rozrachunku zysk jaki one dają, w pełni je równoważą. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na środowisko to już zysk dla wszystkich.

Lokalizacja firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10