Tag: liceum

Dobre podręczniki dla szkół średnich

Dobre podręczniki dla szkół średnich

W roku 2019/2020 do szkół średnich jednocześnie poszły dwa roczniki. Pierwszy z nich to uczniowie gimnazjów, które uległy likwidacji według nowego rozporządzenia. Drugi rocznik to ci uczniowie, którzy szli już według nowej podstawy programowej i kończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Uczniowie składali papiery do jednych szkól, jednak podział klas odbywał się na zasadzie – kto kończył 8 klas, kto kończył gimnazjum. Jak uczniowie mają dla siebie dobrać przez to odpowiednie podręczniki do liceum? Pomóc w tym mogą odpowiednie rozpiski, jakie zawsze otrzymuje się od odpowiednich nauczycieli. W przyszłych latach takie zamieszanie związane z podręcznikami będzie już mniejsze.

Nauka o biologii

“Biologia na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html), zakres podstawowy, po podstawówce,4-letnie liceum i 5-letnie technikum” autorstwa Jolanty Hołeczek i Anny Helmin to książka, gdzie w dalszym ciągu uczniowie mogą poznawać zagadnienia odnośnie przyrody i wszystkiego co jest z tym związane. Część wiedzy uczniom udało się już zdobyć w katach poprzednich, w dawnych szkołach. Teraz czas na jej odpowiednie rozszerzenie. Ogromną zaletą jest to, że autorki kładą nacisk na treści, jakie konieczne są do zapamiętania nie tylko po to, aby móc wykazać się na sprawdzianie, ale również po to, aby móc lepiej rozumieć zagadnienia znajdujące się w dalszej części książki. Te zagadnienia są specjalnie opisane jako “Zwróć uwagę na…”. W książce znajdują się specjalne działy omawiające daną tematyką. Na każdym końcu działu znajduje się specjalne podsumowanie, dzięki czemu w jednej pigułce uczeń może powtórzyć najważniejsze zagadnienia. “To było w szkole podstawowej o” to rozdział umieszczony na samym początku przypominający wiedzę, jaką zdobyło się w latach poprzednich. Warto zwrócić również uwagę na ilustracje i obrazki, dzięki czemu pewne procesy są jeszcze lepiej zrozumiałe.

Nauka o geografii


“Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, po podstawówce, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum” Romana Malarza i Marka Więckowskiego to książka dedykowana absolwentom szkół podstawowych, którzy dalsze tajemnice tego przedmiotu będą zgłębiać w szkole średniej. Ogromną zaletą tej książki są barwne ilustracje, obrazy z różnych miejsc, jak również bardzo czytelne mapy, dzięki czemu nauka tego przedmiotu jest jeszcze łatwiejsza. “Zapamiętaj” oraz “Podsumowanie” to dwa najważniejsze elementy każdego rozdziału, dzięki czemu uczeń będzie miał szansę na to, aby w jeszcze lepszy sposób przyswoić sobie odpowiednią wiedze.

School obraz autorstwa freepik – www.freepik.com